Loppehuset er organiseret i “foreningen loppehuset” omkring de lokale organisationer, der holder marked i huset. Alle i Loppehuset arbejder frivilligt og ulønnet, så hele overskuddet fra loppemarkederne går ubeskåret til det lokale foreningsliv. Aarhus Kommune, Sport og Fritid støtter loppehuset med husleje i lokalerne. Foreningen holder årligt en generalforsamling, der er loppehusets øverste myndighed, det er også her bestyrelsen bliver valgt.

 

Bliv medlem

Nye foreninger, der ønsker at leje Loppehuset til at afholde loppemarked i, er velkommen til at melde sig ind i “foreningen loppehuset”, muligheden for at låne huset går på tur mellem medlemsforeningerne. Et medlemsskab koster 300 kr. pr. år.

Foreninger med hjemsted i Aarhus Kommune, der har til formål at støtte børne- og ungdomsarbejde i Aarhus Kommune – eller foreninger, med hjemsted i Aarhus Kommune, der har til formål at støtte humanitært arbejde kan komme i betragtning som medlemmer. Kontakt bestyrelsen, hvis I ønsker en dialog om optagelse.

DSC_0670
DSC_0668