Loppehuset er organiseret i “foreningen loppehuset” omkring de lokale organisationer, der holder marked i huset. Alle i Loppehuset arbejder frivilligt og ulønnet, så hele overskuddet fra loppemarkederne går ubeskåret til det lokale foreningsliv.

Aarhus Kommune, Sport og Fritid støtter loppehuset med husleje i lokalerne. Foreningen holder årligt en generalforsamling, der er loppehusets øverste myndighed, det er også her bestyrelsen bliver valgt.

https://www.high-endrolex.com/28

Bliv medlem

Nye foreninger, der ønsker at leje Loppehuset til at afholde loppemarked i, er velkommen til at melde sig ind i “foreningen loppehuset”,. Muligheden for at låne huset går på tur mellem medlemsforeningerne. Et medlemskab koster 300 kr. pr. år.

Foreninger med hjemsted i Aarhus Kommune, der har til formål at støtte børne- og ungdomsarbejde i Aarhus Kommune – eller foreninger, med hjemsted i Aarhus Kommune, der har til formål at støtte humanitært arbejde kan komme i betragtning som medlemmer. Kontakt bestyrelsen, hvis I ønsker en dialog om optagelse.